ออนไลน์ datalogic 2 จาก 5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตัวอย่าง:

ชัดเจน