เครื่องสร้างบาร์โค้ดแบบแบตช์

ข้อมูลบาร์โค้ดแบทช์(สร้างบาร์โค้ดต่อบรรทัด)
ตัวอย่าง:

ชัดเจน

Online-Barcode.com
Change to English?