แถบข้อมูล gs1 ซ้อนกันรอบทิศทาง บาร์โค้ด

ตัวอย่าง:

ชัดเจน