แถบข้อมูล gs1 รอบทิศทาง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตัวอย่าง:

ชัดเจน