รหัสแอซเท็กขนาดกะทัดรัด compact

ตัวอย่าง:

ชัดเจน