รหัสลูกค้า auspost 4 state บาร์โค้ด

ตัวอย่าง:

ชัดเจน